Guia de l’alumne

Centre 10

Aquesta guia vol ajudar alumnes nous com no tan nous a trobar informacions diverses sobre el funcionament del centre durant el curs acadèmic, com per exemple: horaris, professorat, matèries impartides durant el curs, normes de funcionament, calendari escolar…

  Guia alumne Cicles

  Guia alumne CAS

  Guia alumne PFI