CFGM Producció Agroecològica

Quina titulació obtindràs ?

Títol: Tècnic/a en Producció agroecològica (RD 1633/2009, de 30 d’octubre)

Què faràs ? Obtindràs productes agraris ecològics amb tècniques agrícoles i ramaderes i milloraràs la biodiversitat i estabilitat del medi així com la fertilitat del sòl, en condicions de qualitat, aplicant la reglamentació de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

1.600 hores a l’institut · 400 hores, aproximadament, al centre de treball (pràctiques)

El 1r curs es realitza de setembre a juny.

El 2n curs de setembre a juny i les pràctiques a l’empresa els dilluns i els dimarts durant el curs.

Les classes es fan de forma intensiva al matí de 8 a 14 hores.

Mitjans que el centre t’ofereix

Per aconseguir això, l’institut d’Horticultura i Jardineria, disposa d’aules polivalents, biblioteca especialitzada, laboratoris, tallers agrícoles, magatzem de maquinària, magatzem agrícola, magatzem de fitosanitaris, hivernacles, superfície de cultius aire lliure, superfície protegida i exterior de vivers, entre d’altres instal·lacions.

Sortides tècniques

La formació s’amplia i es complementa amb una diversitat de sortides tècniques:

1r curs: Granges aus i porcs (Mas Bové); itinerari botànic (Albarca), …

2n curs: Visita Josep Pàmies (Balaguer); boví ecològic (Estaràs); pollastres ecològics; sortida tècnica (Santa Coloma de Queralt), …

On et podràs realitzar professionalment ?

En empreses tant públiques com privades dedicades al cultiu i/o a la producció ramadera ecològica. Se situa dins del sector agropecuari en les activitats productives següents: explotacions fructícoles, hortícoles i de cultius herbacis ecològics; explotacions pecuàries ecològiques; empreses de producció de plantes per a jardineria ecològica; institucions de recerca i experimentació en cultius i en producció ramadera ecològica; empreses de servei a l’agricultura i a la ramaderia ecològica; vivers i hortes escolars; empreses de certificació de productes ecològics; granges escola i aules de natura.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a endinsar-te en diferents àmbits de desenvolupament professional. Algunes de les empreses en cursos anteriors han estat: El Cistell (Riudoms); Aviraut (Cambrils); Cal Marxant (La Pobla de Montornès); El Maset (Riudoms); Aprodisca (Montblanc); El Manou (Vilaplana); D’Oliva (Riudoms); Torclum (la Bisbal del Penedès); Ecoplanter (Argençola), …

Accés i vinculació amb altres estudis

Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal complir un dels requisits següents:

  • disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària
  • disposar del títol d’FP1 (o equivalent), • tenir el segon curs de BUP aprovat
  • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM)
  • superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
  • superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot (si es compleixen els requisits establerts):

  • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
  • accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es disposa del títol de batxillerat,
  • accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés,
  • cursar el CAS.