CFGS – Educació i control ambiental

 

Quina titulació obtindràs ?

Tècnic/a superior en Educació i control ambiental  (RD 384/2011, de 18 de març)

Què estudiaràs ?

Mòduls relacionats amb: Estructura i dinàmica del medi ambient i la problemàtica de les activitats humanes. Mètodes i productes cartogràfics. Tècniques i programes d’educació ambiental i Gestió mediambiental i de les activitats d’ús públic.

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

1600 hores al centre

400 hores de pràctiques en empreses

 

Sortides tècniques

La formació s’amplia i es complementa amb una diversitat de sortides tècniques a concretar d’interès curricular.

On et podràs realitzar professionalment ?

L’alumne en acabar podrá treballar en:

  • Guiar grups de persones per l’entorn i les seves representacions per contribuir a la seva sensibilització i capacitació ambiental.
  • Desenvolupar programes d’educació ambiental i facilitar processos educatius
  • Controlar i vigilar els espais naturals i el seu ús públic.
  • Controlar l’aprofitament dels recursos cinegètics i piscícoles

Accés i vinculació amb altres estudis

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits següents:

• disposar del títol de batxillerat
• haver superat el COU
• tenir el títol d’FP2
• haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)
• superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
• superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior o es pot
cursar un altre cicle formatiu de grau superior, accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a
criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes
branques de coneixement.

Per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats
reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris

Per a un desenvolupament adient dels continguts del mòdul de Gestió Ambiental en els àmbits de la mesura i control ambiental d’aigües, contaminants en l’aire, radiació i soroll disposem d’un equipament adquirit a l’empresa PCE Instruments.

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/medidor-de-ph-kat_70094_1.htm .

PCE Instruments va començar en el districte d’Hochsauerland d’Alemanya en 1999.  Hem incorporat al laboratori de l’institut alguns dels seus equips de comprovació, mesura i inspecció, així com analitzadors de ma, detectors, registradors de dades i sensors.