FIAP

CFGS gestio forestal

Els Programes de formació i inserció s’ofereixen a joves no ocupats, d’entre 16 i 21 anys  sense cap titulació prèvia. Una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional i, alhora els facilita l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

  •         FIAP: – Auxiliar de jardineria
  •         FIAP: – Auxiliar de pintura

pdficon_large