Ambientalització de l’Institut

Clicant al següent enllaç accediràs a l’enquesta per a la Diagnosi de la Gestió de Residus a l’INS Horticultura i Jardineria:

Accedir a l’enquesta.

L’objectiu d’aquesta enquesta és copsar la percepció i les actituds personals en relació a la gestió de residus en l’institut i les mancances i possibles millores de les infraestructures actuals presents al centre.

Si us plau, respon amb sinceritat per tal que puguem realitzar un anàlisi acurat i proper a la realitat.

Gràcies per dedicar-nos el teu temps!