Acredita’t Biocides

Ø  Relació provisional de persones admeses i no admeses.

 

 

 

Calendari d’Assessorament

.- Divendres 13 de desembre. Llistes provisionals de persones admeses. Publicació, al web i al taulell d’anuncis del centre.

.- Del 16 al 18 de desembre. Període de reclamacions.

.- 20 de desembre. Llistes definitives de persones admeses. Publicació, al web i al taulell d’anuncis del centre.

.- A partir del 13 de gener fins el 24 de març.  Període d’Assessorament.

 

Els  assessors citaran a les persones candidates a través del correu electrònic obtingut de les dades de la inscripció.

Baix podeu trobar diferents documents que us seran útils en el procés d’assessorament així com una guia de l’aspirant. Convé que el PORTAFOLIS l’ompliu de la manera més completa possible. Us ho demanarà l’assessor.

 

Ø  LLISTAT DEFINITIU BIOCIDES DESEMBRE 2019.

Ø  SESSIÓ INFORMATIVA ASSISTÈNCIA VOLUNTÀRIA DIMARTS 3 DESEMBRE INS HORTICULTURA I JARDINERIA

Ø  INFORMACIÓ PER A NO ADMESOS EN AQUESTA CONVOCATÒRIA.

Ø  CRITERIS ORDENACIÓ.

Ø  model-GUI03-Guia-aspirant_candidatCat.

Ø  modelo-GUI03-GuiapersonacandidataCast.

Ø  PORTAFOLIS.

 

Altra informació:

 Resolució de convocatòria del procediment d’acreditació i avaluació de competències.

 Real Decreto pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides.

Per a més informació sobre l’avaluació i acreditació de competències clica aquí.